Tuesday, 21 February 2012

Selamat Datang

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian hanya bagi Allah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Blog Rasmi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dapat dibangun dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.Dengan terbangunnya blog ini, diharap proses penyebaran maklumat dan informasi berkaitan aktiviti panitia akan lebih berkesan dan seterusnya menjadi rujukan utama untuk warga sekolah. Saya berharap kepada semua guru untuk bersatu, saling membantu, ingat-mengingat dan bekerja bersama secara berpasukan untuk menghasilkan modal insan yang cemerlang pada masa hadapan. Sekian terima kasih. Wassalam